Kaj je Artopolis?

Artopolis je prva spletna platforma za promocijo in prodajo umetniških del za vse slovenske umetnice_ke.

Artopolis umetnicam_kom nudi enostavna in brezplačna orodja za izdelavo spletnega portfolia za vse medije vizualne umetnosti. Galerijam, zbirateljicam_jem in širši javnosti pa omogoča enostaven pregled in nakup sodobne umetniške produkcije.

Kdo lahko ustvari profil?

Artopolis je primarno namenjen slovenskim vizualnim umetnicam_kom.

Artopolis je preprosto in brezplačno orodje za izdelavo spletnega portfolia za vse medije vizualne umetnosti, ne glede na to, ali slikaš, kipariš, ustvarjaš v digitalnem prostoru, ali proizvajaš fizične inštalacije, snemaš videe in filme ali izvajaš performanse.

Kaj pa zbiratelji_ce?

Artopolis je trenutno v Beta fazi, zato so mnoge funkcije trenutno v gradnji oziroma jih še dopolnjujemo.

S tem namenom trenutno dajemo največ poudarka na uporabniški izkušnji za naše umetnice_ke. V prihodnosti bomo razširili tudi nabor uporabniških profilov, ki bodo omogočali zbirateljicam_em vzpostavitev spletnih zbirk, deljenje svojega zbirateljskega portfolija in možnost javnih profilov na portalu Artopolis.

Če si želiš projekt podpreti že v tej fazi, si lahko ustvariš osnovni profil Ljubiteljice_a umetnosti, s katerim boš imel_a dostop do večine osnovnih funkcij na portalu, vključno z všečkanjem del in osnovno gradnjo spletne zbirke priljubljenih del, nakupom in določenimi interakcijami z umetnicami_ki na portalu Artopolis.

Kako ustvarim profil?

Profil na Artopolisu lahko enostavno ustvariš preko spodnje povezave.

Po zaključku sledi navodilom in si izberi želeni tip profila. Trenutno sta na voljo umetniški in ljubiteljski profil, v kratkem pa bomo dodali še zbirateljski profil.

Ustvari profil
Je Artopolis ekskluziven?

Uporaba portala Artopolis za promocijo in prodajo lastnih umetniških del je na voljo vsem, ne glede na dogovore, ki jih imaš z ostalimi galerijami, posrednicami_ki ali menedžerji, v kolikor s tem ne kršiš teh dogovorov. Artopolis ne terja ekskluzivnih pravic za objavo, promocijo ali prodajo umetniških del preko našega sistema.

Za podroben opis pravic in dolžnosti pri uporabi portala Artopolis, si oglej naše pravilnike o uporabi, promociji in prodaji, ki jih lahko najdeš tukaj.

Je Artopolis brezplačen?

Uporaba portala Artopolis je popolnoma brezplačna za namen promocije in arhiviranja svojih umetniških del. To vključuje ustvarjanje profila, nalaganje del in interakcije z ostalimi uporabnicami_ki portala ter koriščenje vseh osnovnih funkcij Artopolisa. Edina storitev, ki jo zaračunamo, je pavšal v primeru prodaje dela na Artopolisu.

Kdo sme prodajati?

Prodaja na portalu Artopolis je namenjena izključno umetnicam_kom, ki živijo ali delajo v Sloveniji. Vse umetnice_ke, ki se odločijo za prodajo na portalu Artopolis preverimo z namenom preprečevanja prevar in zlorab sistema Artopolis.

Kaj smem prodajati?

Dovoljena ja zgolj prodaja lastnih avtorskih del. Prepovedano je nalaganje del, ki jih nisi naredil_a sam_a ali za katera ne poseduješ materialnih avtorskih pravic, ki bi ti omogočale objavo in prodajo dela.

Artopolis za zdaj ni namenjen preprodajalkam_cem umetniških del. Podrobna navodila in pogoje za prodajo svojih del na Artopolisu lahko najdeš tukaj.

Kako se deli prodaja?

Vse prodaje se delijo 70 % / 30 %, pri čemer umetnica_k vedno prejme 70 % bruto cene prodanega dela (v kolikor je umetnik fizična oseba, se od te cene odštejejo še prispevki in akontacija dohodnine, ki smo jo po zakonu primorani plačati, v primeru s.p. oz. statusa samozaposlene_ga v kulturi, pa ta dolžnost zapade na umetnico_ka in se od celotne ne odšteva). Za podroben opis uporabe portala Artopolis za prodajo del, si oglej naš pravilnik o prodaji, ki ga lahko najdeš tukaj

Če želiš skupaj z nami graditi Artopolis, nam pošlji sporočilo preko e-pošte in nam javi vse svoje predloge, najdene napake in morebitne nepravilnosti ter s tem pomagaj narediti Artopolis še boljši. Vse aktivne beta preizkuševalke_ce bomo tudi nagradili s predčasnim dostopom do novih funkcij, ki jih še testiramo, in fizičnimi oz. digitalnimi nagradami za najbolj aktivne.

Kako javim svojo težavo?

Ker funkcije še testiramo, je cilj beta programa najti čim več napak, nelogično postavljenih menijev, gumbov in ostalih predlogov za izboljšavo portala, zato te prosimo, da nam vse napake in izboljšave sporočiš preko e-pošte.

Kako lahko pomagam?

Si želiš podpreti delovanje Artopolisa? Pošlji nam donacijo ali prostovoljni prispevek in pomagaj pri razvoju portala in izvedbi promocijskih kampanj za naše umetnice_ke.

V kolikor bi želel_a pomagati pri razvoju portala oz. kako drugače sodelovati pri našem delu, nam pošlji predlog preko e-pošte.